ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİ


Türk Resminde Batılılaşma Yönünde İlk Denemeler  
Duvar Resimleri,İstanbul'da Duvar Resmi,Anadolu ve Rumeli'de Duvar Resmi 
19. Yüzyıl Türk Ressamları, Askeri Okullar ve Resim Dersi, Sivil Okullarda Durum,19.Yüzyıl Ressamlarımızın Ortak Nitelikleri 
Darüşşafakalı Ressamlar Sorunu, Primitifler Adı Üzerine, Askeri Okullarda Resim Dersleri
Manzara Ülküsü, Türk Manzara Üslubunun İlk Örnekleri,İlk Ressamlar 
Mektebi Osmani ve Paris'te Öğrenim Gören Sanatçılar
Deniz Ressamları
20.Yüzyıla Doğru İstanbul'da Sanat Alanındaki Gelişmeler
1914 Dönemi, Galatasaray Sergileri
Müstakil Ressamlar Birliği
1933 "D" Grubu
Güzel Sanatlar Birliği,Bağimsızlar,Ulusal Sanat Üzerine  
Türk Resminde Soyut Eğilimler, Bizdeki Soyut Resme olan ilk ilgiler, Ülkemizde Soyut Resim Anlayışının Yaygınlaşması, Soyut ve Soyutlamayı Anlama Girişimlerimiz
Geometrik Soyutlamacılar, Lirik Soyutlamacılar, Geometrik "Non-Figüratif'ler 


1940'ların Türk Resmini Yönlendiren ve Etkileyen Başlıca Gelişmeler
Yerelleşme, Yöreselleşme ve Özgünleşme Çabalarına Doğru
Kaynağa Dönüş Açısından Gruplaşma Eğilimleri "Yeniler" ya da "Liman Ressamları"
"10" lar Grubu",Yeni Dal" Grubu",Siyah Kalem" Grubu 
Çağdaş Türk Resim Sanatını Oluşturan Etkenlerin İşiğında Başlıca Yönelişler
1940 Sonrası Türk Resminin Genel Çizgileri     
Başlıca Eğilimler ve Bir Sınıflandırma Modeli   
İstanbul Çevresi Ressamları 
Ankara Çevresi Ressamları   
Türk Resminin Batı Yakası, Türkiye'de Suluboya Resim ve Suluboya Ressamları


Türk Resminde Gravür ve Grafik San'atlarda Başlıca Gelişmeler,Türk Resim Sanatında Özgün Baskıresimler
Resim Sanatı içinde Özgün Baskıresimler,Grafik Sanatı ve Özgün Baskıresim Sanatı
Özgün Baskı Terimleri ve İmleri,Özgün Baskı ve Repredüksiyon (Benzer Baskı) Ayrılığı


Özgün Baskıresim Sanatı Teknikleri, Yüksek Baskı Teknikleri, Düz Baskı Teknikleri,Çukur Baskı Teknikleri, Elek Baskı Teknikleri,Diğer Özgün Baskı Teknikleri
Türkiye'de Özgün Baskıresim Sanatı


KAYNAKLAR
Çağdaş Türk Sanatı ,Sezer TANSUĞ,Remzi Kitabevi,1986
Tural Erol,19.Yüzyıl Türk Ressamları( Başilangıcından Buğüne Türk Resim Sanatı Tarihi), Tiglat Yayınları, İstanbul,1980
Kıymet Giray,Mahmut Cuda, İş Bankası Yayınları,Ankara 1982
Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi Nurullah Berk, Kaya Özsezgin, Türkiye İş Bankası, Tisa Matbaası, Ankara,1983
Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük, 2.Baskı,Kaya Özsezgin, Yapı Kredi Yayınları